teacup. [ 掲示板 ] [ 掲示板作成 ] [ 有料掲示板 ] [ ブログ ]

【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
 <思いやりのあるコミュニティ宣言>
 teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
 いつもご協力いただきありがとうございます。

 投稿者
 題名
 内容 入力補助
  
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ] [ 検索 ]


5/10 追加

 投稿者:尾久住人  投稿日:2022年 5月13日(金)22時01分3秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  202=----  203=----       204=K-28  205=----
206=K-08  207=----  208=----       209=----  210=----
211=----  212=----  213=----       214=----  215=----
216=----  217=----  218=----       219=----  220=----
221=----  222=----  223=----       224=----  225=E-17
226=----  227=----  228=----       229=U525  230=K-37
231=----  232=----  233=----->K-34 234=K-34  235=----
236=----  237=----  238=----       239=----  240=E-15
241=----  242=E-13  243=----       244=----  245=U632
246=----  247=----  248=----       249=----  250=K-23
251=----  252=----  253=----       254=----  255=----
256=----

付属編成  302=----  303=----       304=E-74  305=S-09
306=----  307=----  308=----->S-32 309=S-32  310=----
311=----  312=E-58  313=----       314=S-07  315=----
316=----  317=----  318=----       319=----  320=S-11
321=----  322=S-14  323=----       324=----  325=S-02
326=----  327=----  328=----       329=----  330=----
331=----  332=----  333=----       334=----  335=----
336=----  337=----  338=----       339=----  340=----
341=----  342=----  343=----       344=----  345=----
346=S-25  347=----  348=----       349=----  350=E-61
351=----  352=----

※233+308の変更は549Mで確認(1531Eからの再登場)

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=U618   03=U504   04=----   05=----
06=----   07=U-584  08=----   09=----   10=----
11=----   12=----   13=----   14=U536   15=----
16=----   17=U-590  18=----   19=----   20=U527
21=----   22=----   23=U529   24=----   25=----
26=----   27=----   28=----   29=----   30=----
31=----   32=----   33=----   34=U510   35=----
36=----   37=K-41   38=----   39=---- 40=----
41=----   42=----   43=----   44=----   45=----
46=----   47=----   48=----   49=---- 50=----
51=----   52=U619   53=----   54=----   55=U505
56=----   57=U523   58=U520   59=----

付属編成  101=U67   103=U-109 104=----  105=----
106=----  107=U35   108=----  109=----  110=----
111=----  112=----  113=----  114=----  115=----
116=----  117=----  118=----  119=----  120=----
121=----  122=----  123=----  124=----  125=----
126=----  127=----  128=---- 129=----  130=----
131=U235  132=U33   133=U58   134=----  135=E-59
136=----  137=----  138=U55   139=----  140=----
141=----  142=----  143=----  144=----  145=----
146=----  147=----  148=U20   149=S-15  150=----

尾久洗浄7#留置=U530

E257系
151=----- 152=----- 153=----- 154=-----  155=-----
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=NA-12 182=----- 183=NA-11
191=NC-33 192=----- 193=-----

E261系
261=なし  262=----

備考
 
 

5/7追加

 投稿者:nagarin  投稿日:2022年 5月12日(木)22時49分33秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  202=----  203=----  204=----  205=E-02
206=----  207=U-587 208=K-20  209=K-29  210=----
211=K-19  212=K-06  213=----  214=----  215=----
216=K-39  217=----  218=U619  219=----  220=K-11
221=K-14  222=K-27  223=U622  224=K-32  225=K-31
226=U525  227=K-33  228=----  229=E-11  230=K-16
231=K-23  232=----  233=K-28  234=----  235=K-30
236=----  237=E-15  238=K-02  239=E-13  240=----
241=----  242=----  243=K-10  244=E-05  245=----
246=U518  247=K-09  248=K-18  249=K-37  250=----
251=----  252=----  253=E-17  254=E-09  255=----

付属編成  302=----  303=----       304=U222  305=S-23
306=S-07  307=----  308=E-74       309=----  310=----
311=E-64  312=----  313=U14        314=----  315=----
316=----  317=S-18  318=S-08       319=S-14  320=----
321=----  322=----  323=S-31       324=----  325=U226
326=S-03  327=U-118 328=E-51       329=S-20  330=S-24
331=----  332=----  333=----       334=S-34  335=----
336=U 8   337=----  338=E-72       339=S-09  340=S-19
341=E-71  342=S-30  343=S-25       344=----  345=S-17
346=S-21  347=E-61  348=U227->E-60 349=----  350=S-11
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=----   03=----   04=----   05=U507
06=U508   07=U524   08=----   09=K-40   10=U-588
11=----   12=U-586  13=K-03   14=E-01   15=U504
16=----   17=----   18=U623   19=U631   20=U529
21=----   22=----   23=----   24=U509   25=----
26=U629   27=K-33   28=U541   29=U528   30=U539
31=U510   32=----   33=----   34=U501   35=----
36=U522   37=----   38=U537   39=K-36   40=U534
41=E-16   42=U540   43=U513   44=----   45=U618
46=E-06   47=U620   48=U628   49=----   50=U532
51=U627   52=U633   53=U521   54=U523   55=U520
56=U630   57=U517   58=----   59=U527

付属編成       101=----  103=----  104=----  105=U-111
106=U-113      107=U69   108=----  109=S-28  110=U220
111=----       112=U53   113=U37   114=----  115=U10
116=E-60->U227 117=U33   118=U63   119=----  120=U232
121=----       122=U228  123=U 4   124=U51   125=U-109
126=----       127=U223  128=----  129=U64   130=S-04
131=----       132=E-59  133=U233  134=----  135=U57
136=U16        137=U18   138=U 6   139=U231  140=U218
141=U60        142=U234  143=----  144=----  145=U224
146=U221       147=U219  148=----  149=----  150=E-57

尾久洗浄7#留置=U530
※116と348は1656E,1660Eの平塚連結時に交換

E257系
151=NA-08 152=NA-02 153=NA-03 154=----- 155=-----
156=NA-05 157=NA-09 158=----- 159=-----
181=----- 182=NA-07 183=NA-11
191=----- 192=NC-31 193=NC-32
9053M=OM-54 (あしかが大藤まつり3号)

E261系
261=----  262=RS1

備考

[E259系]
2019M=Ne016
 

5/6追加

 投稿者:nagarin  投稿日:2022年 5月12日(木)22時01分28秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  202=----  203=----  204=E-02  205=----
206=U-587 207=K-20  208=----  209=----  210=K-19
211=----  212=----  213=----  214=----  215=K-39
216=----  217=U619  218=----  219=----  220=K-14
221=----  222=----  223=----  224=----  225=U525
226=K-33  227=K-05  228=----  229=----  230=----
231=----  232=----  233=----  234=K-21  235=E-14
236=E-15  237=----  238=E-13  239=----  240=U514
241=----  242=K-10  243=----  244=----  245=U518
246=----  247=----  248=----  249=----  250=----
251=K-35  252=E-17  253=----  254=----  255=----

付属編成  302=----  303=----  304=S-23  305=----
306=----  307=----  308=----  309=S-19  310=----
311=----  312=----  313=----  314=----  315=S-10
316=S-18  317=----  318=----  319=----  320=E-67
321=S-02  322=S-31  323=----  324=U226  325=S-03
326=----  327=----  328=----  329=----  330=----
331=----  332=----  333=S-34  334=----  335=U 8
336=----  337=----  338=----  339=----  340=----
341=----  342=S-25  343=E-73  344=----  345=----
346=E-61  347=U227  348=----  349=----  350=----
351=E-58

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=U512   03=----   04=----   05=----
06=----   07=U-591  08=K-40   09=----   10=----
11=U-586  12=----   13=E-01   14=U504   15=----
16=----   17=U526   18=----   19=U529   20=U-589
21=U538   22=----   23=----   24=----   25=----
26=----   27=U541   28=U528   29=----   30=----
31=----   32=----   33=----   34=U625   35=----
36=U621   37=U537   38=K-36   39=---- 40=----
41=----   42=U513   43=----   44=----   45=----
46=----   47=----   48=----   49=---- 50=----
51=----   52=----   53=----   54=U520   55=U630
56=U517   57=U515   58=----   59=----

付属編成  101=U12   103=---   104=---   105=---
106=---   107=U66   108=S-28  109=---   110=---
111=U53   112=---   113=---   114=---   115=---
116=---   117=U63   118=U64   119=---   120=---
121=U60   122=---   123=---   124=---   125=---
126=---   127=U235  128=--- 129=S-04  130=---
131=E-59  132=U233  133=U39   134=---   135=---
136=---   137=U 6   138=U231  139=U218  140=---
141=---   142=---   143=---   144=---   145=---
146=U219  147=---   148=---   149=---   150=---

E257系
151=----- 152=----- 153=----- 154=----- 155=-----
156=----- 157=NA-04 158=NA-10 159=-----
181=NA-07 182=NA-11 183=-----
191=NC-31 192=NC-32 193=-----

E261系
261=----  262=----

備考
[E259系]
2026M=Ne021
 

浜松町駅工事について

 投稿者:HS74  投稿日:2022年 5月12日(木)19時15分17秒
編集済
  5月21日22:00頃~5月23日初電まで京浜東北線浜松町駅大船方面行ホーム拡幅工事を行います。
これに伴い、5月21日は22:00頃~終電まで東海道線は東京~品川間/常磐線は上野~品川間運休になります。
22日は東海道線/上野東京ラインは通常運転の予定です。
工事期間中、京浜東北線は快速運転を中止し、大船方面行は山手線の線路で運転します。

https://www.jreast.co.jp/press/2022/tokyo/20220215_to01.pdf

 

5/10

 投稿者:nobu  投稿日:2022年 5月11日(水)00時05分15秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  202=----  203=----  204=----  205=----
206=K-08  207=----  208=----  209=----  210=----
211=----  212=----  213=----  214=----  215=----
216=----  217=----  218=----  219=----  220=----
221=----  222=----  223=----  224=----  225=----
226=----  227=----  228=----  229=----  230=K-37
231=----  232=----  233=----  234=----  235=----
236=----  237=----  238=----  239=----  240=----
241=----  242=----  243=----  244=----  245=----
246=----  247=----  248=----  249=----  250=K-23
251=----  252=----  253=----  254=----  255=----
256=----

付属編成  302=----  303=----  304=----  305=S-09
306=----  307=----  308=----  309=----  310=----
311=----  312=E-58  313=----  314=S-07  315=----
316=----  317=----  318=----  319=----  320=----
321=----  322=----  323=----  324=----  325=----
326=----  327=----  328=----  329=----  330=----
331=----  332=----  333=----  334=----  335=----
336=----  337=----  338=----  339=----  340=----
341=----  342=----  343=----  344=----  345=----
346=----  347=----  348=----  349=----  350=----
351=----  352=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=----   03=----   04=----   05=----
06=----   07=----   08=----   09=----   10=----
11=----   12=----   13=----   14=----   15=----
16=----   17=----   18=----   19=----   20=----
21=----   22=----   23=----   24=----   25=----
26=----   27=----   28=----   29=----   30=----
31=----   32=----   33=----   34=----   35=----
36=----   37=----   38=----   39=---- 40=----
41=----   42=----   43=----   44=----   45=----
46=----   47=----   48=----   49=---- 50=----
51=----   52=----   53=----   54=----   55=----
56=----   57=----   58=----   59=---- 60=----
61=----   62=----

付属編成  101=---   103=---   104=---   105=---
106=---   107=---   108=---   109=---   110=---
111=---   112=---   113=---   114=---   115=---
116=---   117=---   118=---   119=---   120=---
121=---   122=---   123=---   124=---   125=---
126=---   127=---   128=--- 129=---   130=---
131=---   132=---   133=---   134=---   135=---
136=---   137=---   138=---   139=---   140=---
141=---   142=---   143=---   144=---   145=---
146=---   147=---   148=---   149=---   150=---

E257系
151=----- 152=----- 153=----- 154=-----  155=-----
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=----- 182=----- 183=-----
191=----- 192=----- 193=-----

E261系
261=なし  262=----

備考
 

5/9 追加

 投稿者:尾久住人  投稿日:2022年 5月10日(火)01時03分20秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  202=----  203=----  204=K-14  205=----
206=----  207=----  208=----  209=----  210=K-20
211=----  212=----  213=----  214=----  215=K-07
216=----  217=----  218=----  219=----  220=----
221=----  222=----  223=----  224=----  225=----
226=----  227=----  228=----  229=----  230=E-06
231=----  232=----  233=----  234=----  235=----
236=----  237=----  238=----  239=E-15  240=----
241=----  242=----  243=----  244=----  245=K-10
246=E-05  247=K-38
  248=----  249=----  250=----
251=K-42  252=----  253=----  254=----  255=----
256=----

付属編成  302=----  303=----  304=S-09  305=E-53
306=----  307=----  308=----  309=----  310=----
311=----  312=----  313=----  314=----  315=S-16
316=----  317=----  318=----  319=S-11  320=----
321=----  322=S-05  323=----  324=S-02  325=S-31
326=S-26  327=S-29
  328=----  329=----  330=----
331=----  332=----  333=S-01  334=----  335=----
336=----  337=----  338=----  339=----  340=----
341=----  342=----  343=----  344=----  345=----
346=----  347=----  348=----  349=----  350=----
351=----  352=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=----   03=U633   04=----   05=----
06=----   07=----   08=----   09=----   10=----
11=----   12=----   13=U536   14=----   15=----
16=----   17=U626   18=----   19=U527   20=----
21=----   22=----   23=----   24=----   25=----
26=----   27=----   28=----   29=----   30=----
31=----   32=----   33=----   34=U535   35=----
36=----   37=U625   38=U522   39=---- 40=----
41=----   42=----   43=----   44=U540   45=----
46=----   47=----   48=----   49=U628 50=----
51=----   52=----   53=----   54=----   55=U521
56=----   57=----   58=U630   59=---- 60=----
61=----   62=----

付属編成  101=----  103=U57   104=----  105=----
106=----  107=----  108=----  109=----  110=----
111=----  112=----  113=U229  114=U53   115=----
116=----  117=----  118=----  119=----  120=----
121=----  122=----  123=----  124=----  125=----
126=----  127=----  128=---- 129=U223  130=----
131=U64   132=U58   133=----  134=----  135=----
136=----  137=----  138=U16   139=----  140=----
141=----  142=----  143=----  144=----  145=----
146=----  147=U224  148=----  149=U219  150=----

尾久洗浄7#留置=U530

E257系
151=----- 152=----- 153=----- 154=-----  155=NA-03
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=NA-07 182=----- 183=-----
191=NC-31 192=----- 193=-----

E261系
261=----  262=----

備考
[E259系]
2050M=Ne019
 

5/8 正午頃から

 投稿者:尾久住人  投稿日:2022年 5月 9日(月)23時27分1秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  202=K-31  203=U619  204=----  205=E-03
206=E-02  207=E-04  208=U-587 209=K-20  210=K-29
211=E-08  212=K-19  213=----  214=K-07  215=----
216=K-15  217=K-39  218=K-34  219=----  220=K-12
221=K-11  222=K-14  223=K-27  224=----  225=K-32
226=K-41  227=U525  228=K-37  229=K-21  230=E-11
231=----  232=K-23  233=K-24  234=----  235=E-10
236=K-30  237=E-14  238=----  239=----  240=E-13
241=K-42  242=U514  243=U632  244=K-10  245=E-05
246=K-38  247=U518  248=K-09  249=K-18  250=----
251=K-26  252=----  253=K-35  254=E-17  255=----

付属編成  302=S-21  303=U 8   304=E-53  305=U222
306=----  307=S-07  308=E-62  309=----  310=E-58
311=E-65  312=E-64  313=S-12  314=----  315=U226
316=----  317=S-10  318=S-18  319=----  320=S-14
321=S-16  322=E-67  323=S-02  324=S-31  325=S-26
326=S-29  327=S-03  328=U-118 329=E-51  330=S-20
331=----  332=S-01  333=----  334=S-22  335=S-34
336=S-32  337=----  338=S-15  339=E-72  340=S-09
341=S-19  342=----  343=S-30  344=S-25  345=----
346=S-17  347=E-63  348=E-61  349=U14   350=E-55
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=なし   03=U512   04=U624   05=U-584
06=U507   07=U508   08=U524   09=U-591  10=K-40
11=U-588  12=U536   13=U-586  14=K-03   15=E-01
16=U626   17=----   18=----   19=U623   20=U631
21=U529   22=U-589  23=U538   24=U519   25=U509
26=U503?  27=U629   28=U506   29=U541   30=----
31=U539   32=U510   33=U535   34=E-07   35=----
36=U625   37=U522   38=U621   39=U537   40=K-36
41=----   42=E-16   43=----   44=U513   45=U516
46=U618   47=E-06   48=U620   49=U628   50=K-13
51=U532   52=U627   53=U505   54=U521   55=U523
56=----   57=U630   58=U517   59=----

付属編成  101=なし  103=U12   104=S-04  105=U35
106=U-111 107=----  108=U69   109=U66   110=S-28
111=U220  112=U229  113=U53   114=U37   115=E-66
116=U10   117=U227  118=U33   119=U63   120=U230
121=----  122=E-57  123=U228  124=U 4   125=U51
126=----  127=U61   128=U223  129=U235  130=U64
131=----  132=U45   133=E-59  134=U 6   135=U39
136=U55   137=U16   138=U18   139=U67   140=U231
141=----  142=U60   143=U234  144=U-115 145=U-107
146=U224  147=U221  148=U219  149=U31   150=----

E257系
151=----- 152=----- 153=----- 154=----- 155=-----
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=NA-11 182=----- 183=-----
191=NC-32 192=----- 193=-----

E261系
261=---   262=---

備考
 

5/9 運用

 投稿者:nobu  投稿日:2022年 5月 9日(月)23時20分30秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  202=----  203=----  204=K-14  205=----
206=----  207=----  208=----  209=----  210=----
211=----  212=----  213=----  214=----  215=K-07
216=----  217=----  218=----  219=----  220=----
221=----  222=----  223=----  224=----  225=----
226=----  227=----  228=----  229=----  230=E-06
231=----  232=----  233=----  234=----  235=----
236=----  237=----  238=----  239=----  240=----
241=----  242=----  243=----  244=----  245=----
246=----  247=----  248=----  249=----  250=----
251=----  252=----  253=----  254=----  255=----
256=----

付属編成  302=----  303=----  304=S-09  305=E-53
306=----  307=----  308=----  309=----  310=----
311=----  312=----  313=----  314=----  315=----
316=----  317=----  318=----  319=----  320=----
321=----  322=----  323=----  324=----  325=----
326=----  327=----  328=----  329=----  330=----
331=----  332=----  333=S-01  334=----  335=----
336=----  337=----  338=----  339=----  340=----
341=----  342=----  343=----  344=----  345=----
346=----  347=----  348=----  349=----  350=----
351=----  352=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=----   03=----   04=----   05=----
06=----   07=----   08=----   09=----   10=----
11=----   12=----   13=----   14=----   15=----
16=----   17=----   18=----   19=U527   20=----
21=----   22=----   23=----   24=----   25=----
26=----   27=----   28=----   29=----   30=----
31=----   32=----   33=----   34=----   35=----
36=----   37=----   38=----   39=---- 40=----
41=----   42=----   43=----   44=----   45=----
46=----   47=----   48=----   49=---- 50=----
51=----   52=----   53=----   54=----   55=----
56=----   57=----   58=----   59=---- 60=----
61=----   62=----

付属編成  101=---   103=---   104=---   105=---
106=---   107=---   108=---   109=---   110=---
111=---   112=---   113=---   114=---   115=---
116=---   117=---   118=---   119=---   120=---
121=---   122=---   123=---   124=---   125=---
126=---   127=---   128=--- 129=---   130=---
131=---   132=U58   133=---   134=---   135=---
136=---   137=---   138=---   139=---   140=---
141=---   142=---   143=---   144=---   145=---
146=---   147=---   148=---   149=---   150=---

E257系
151=----- 152=----- 153=----- 154=-----  155=NA-03
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=----- 182=----- 183=-----
191=----- 192=----- 193=-----

E261系
261=----  262=----

備考
[E259系]
2050M=Ne019
 

5/7 追加 午後

 投稿者:尾久住人  投稿日:2022年 5月 8日(日)12時31分12秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  202=----  203=----  204=----  205=----
206=----  207=----  208=----  209=----  210=----
211=K-19  212=K-06  213=----  214=----  215=----
216=K-39  217=----  218=U619  219=----  220=K-11
221=K-14  222=K-27  223=----  224=K-32  225=K-31
226=----  227=K-33  228=----  229=----  230=K-16
231=----  232=----  233=K-28  234=----  235=K-30
236=----  237=E-15  238=----  239=----  240=----
241=----  242=----  243=K-10  244=E-05  245=----
246=U518  247=K-09  248=K-18  249=K-37  250=----
251=----  252=----  253=E-17  254=----  255=----

付属編成  302=----  303=----  304=U222  305=S-23
306=----  307=----  308=E-74  309=----  310=----
311=----  312=----  313=U14   314=----  315=----
316=----  317=S-18  318=S-08  319=----  320=----
321=----  322=----  323=S-31  324=----  325=U226
326=S-03  327=U-118 328=E-51  329=S-20  330=S-24
331=----  332=----  333=----  334=S-34  335=----
336=U 8   337=----  338=E-72  339=S-09  340=S-19
341=----  342=----  343=----  344=----  345=S-17
346=S-21  347=----  348=U227  349=----  350=----
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=----   03=----   04=----   05=U507
06=U508   07=U524   08=----   09=K-40   10=U-588
11=----   12=U-586  13=K-03   14=E-01   15=U504
16=----   17=----   18=U623   19=U631   20=U529
21=----   22=----   23=----   24=U509   25=----
26=U629   27=----   28=U541   29=U528   30=U539
31=U510   32=----   33=----   34=U501   35=----
36=----   37=----   38=U537   39=K-36   40=----
41=E-16   42=U540   43=U513   44=----   45=U618
46=E-06   47=U620   48=U628   49=----   50=U532
51=U627   52=U633   53=U521   54=U523   55=U520
56=U630   57=U517   58=----   59=U527

付属編成  101=----  103=----  104=----  105=U-111
106=U-113 107=U69   108=----  109=S-28  110=----
111=----  112=U53   113=U37   114=----  115=U10
116=E-60  117=U33   118=U63   119=----  120=U232
121=----  122=U228  123=U 4   124=U51   125=U-109
126=----  127=----  128=----  129=U64   130=S-04
131=----  132=----  133=U233  134=----  135=U57
136=U16   137=U18   138=U 6   139=U231  140=U218
141=U60   142=U234  143=----  144=----  145=U224
146=U221  147=U219  148=----  149=----  150=E-57

尾久洗浄7#留置=U530

E257系
151=NA-08 152=NA-02 153=----- 154=----- 155=-----
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=----- 182=----- 183=NA-11
191=----- 192=----- 193=NC-32
9053M=OM-54 (あしかが大藤まつり3号)

E261系
261=----  262=RS1

備考

[E259系]
2019M=Ne016
 

5/7

 投稿者:feuks  投稿日:2022年 5月 7日(土)20時47分14秒
  teacup掲示板が8月1日でサービスを終了するとのことですが、この調査班はどうなるでしょうか…
(代わりのサービスを探すか別途掲示板を運営するか、あるいは解散…?)
----------

E231系・E233系コツ
基本編成  202=----  203=----  204=----  205=----
206=----  207=----  208=----  209=----  210=----
211=K-19  212=----  213=----  214=----  215=----
216=K-39  217=----  218=U619  219=----  220=K-11
221=----  222=K-27  223=----  224=K-32  225=K-31
226=----  227=K-33  228=----  229=----  230=----
231=----  232=----  233=K-28  234=----  235=----
236=----  237=E-15  238=----  239=----  240=----
241=----  242=----  243=K-10  244=E-05  245=----
246=U518  247=----  248=K-18  249=----  250=----
251=----  252=----  253=E-17  254=----  255=----

付属編成  302=----  303=----  304=----  305=----
306=----  307=----  308=E-74  309=----  310=----
311=----  312=----  313=----  314=----  315=----
316=----  317=S-18  318=S-08  319=----  320=----
321=----  322=----  323=S-31  324=----  325=U226
326=S-03  327=----  328=E-51  329=S-20  330=----
331=----  332=----  333=----  334=S-34  335=----
336=U 8   337=----  338=E-72  339=----  340=S-19
341=----  342=----  343=----  344=----  345=S-17
346=S-21  347=----  348=U227  349=----  350=----
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=----   03=----   04=----   05=U507
06=U508   07=U524   08=----   09=K-40   10=U-588
11=----   12=----   13=K-03   14=E-01   15=U504
16=----   17=----   18=U623   19=U631   20=U529
21=----   22=----   23=----   24=U509   25=----
26=U629   27=----   28=U541   29=U528   30=U539
31=U510   32=----   33=----   34=U501   35=----
36=----   37=----   38=U537   39=K-36   40=----
41=E-16   42=U540   43=U513   44=----   45=U618
46=E-06   47=U620   48=----   49=----   50=U532
51=----   52=----   53=U521   54=----   55=U520
56=U630   57=----   58=----   59=U527

付属編成  101=----  103=----  104=----  105=U-111
106=U-113 107=U69   108=----  109=S-28  110=----
111=----  112=----  113=U37   114=----  115=U10
116=E-60  117=U33   118=----  119=----  120=U232
121=----  122=U228  123=----  124=----  125=U-109
126=----  127=----  128=----  129=U64   130=S-04
131=----  132=----  133=U233  134=----  135=U57
136=U16   137=----  138=U 6   139=U231  140=U218
141=U60   142=U234  143=----  144=----  145=U224
146=U221  147=----  148=----  149=----  150=E-57

E257系
151=NA-08 152=NA-02 153=----- 154=----- 155=-----
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=----- 182=----- 183=NA-11
191=----- 192=----- 193=NC-32
9053M=OM-54 (あしかが大藤まつり3号)

E261系
261=----  262=RS1

備考

[E259系]
2019M=Ne016
 

5/6 追加

 投稿者:nobu  投稿日:2022年 5月 7日(土)16時57分38秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  202=----  203=----  204=E-02  205=----
206=----  207=K-20  208=----  209=----  210=K-19
211=----  212=----  213=----  214=----  215=K-39
216=----  217=U619  218=----  219=----  220=K-14
221=----  222=----  223=----  224=----  225=U525
226=K-33  227=K-05  228=----  229=----  230=----
231=----  232=----  233=----  234=K-21  235=E-14
236=E-15  237=----  238=----  239=----  240=U514
241=----  242=K-10  243=----  244=----  245=----
246=----  247=----  248=----  249=----  250=----
251=K-35  252=E-17  253=----  254=----  255=----
256=----

付属編成  302=----  303=----  304=S-23  305=----
306=----  307=----  308=----  309=S-19  310=----
311=----  312=----  313=----  314=----  315=S-10
316=S-18  317=----  318=----  319=----  320=E-67
321=S-02  322=S-31  323=----  324=U226  325=----
326=----  327=----  328=----  329=----  330=----
331=----  332=----  333=S-34  334=----  335=----
336=----  337=----  338=----  339=----  340=----
341=----  342=----  343=E-73  344=----  345=----
346=E-61  347=U227  348=----  349=----  350=----
351=----  352=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=U512   03=----   04=----   05=----
06=----   07=U-591  08=K-40   09=----   10=----
11=----   12=----   13=E-01   14=U504   15=----
16=----   17=U526   18=----   19=----   20=U-589
21=U538   22=----   23=----   24=----   25=----
26=----   27=----   28=U528   29=----   30=----
31=----   32=----   33=----   34=U625   35=----
36=----   37=U537   38=K-36   39=---- 40=----
41=----   42=----   43=----   44=----   45=----
46=----   47=----   48=----   49=---- 50=----
51=----   52=----   53=----   54=U520   55=U630
56=U517   57=U515   58=----   59=---- 60=----
61=----   62=----

付属編成  101=U12   103=---   104=---   105=---
106=---   107=U66   108=S-28  109=---   110=---
111=---   112=---   113=---   114=---   115=---
116=---   117=U63   118=U64   119=---   120=---
121=---   122=---   123=---   124=---   125=---
126=---   127=---   128=--- 129=S-04  130=---
131=E-59  132=U233  133=U39   134=---   135=---
136=---   137=U 6   138=U231  139=U218  140=---
141=---   142=---   143=---   144=---   145=---
146=---   147=---   148=---   149=---   150=---

E257系
151=----- 152=----- 153=----- 154=-----  155=-----
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=NA-07 182=----- 183=-----
191=NC-31 192=----- 193=-----

E261系
261=----  262=----

備考
[E259系]
2026M=Ne021
 

5/6

 投稿者:尾久住人  投稿日:2022年 5月 7日(土)01時19分43秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  204=E-02  210=K-19  220=K-14  225=U525
226=K-33  227=K-05  234=K-21  236=E-15  240=U514
242=K-10
  251=K-35  252=E-17

付属編成  304=S-23  309=S-19  315=S-10  316=S-18
320=E-67  322=S-31  324=U226  343=E-73  346=E-61
347=U227

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=U512   07=U-591  13=E-01   14=U504
17=U526   20=U-589
  28=U528   34=U625   37=U537
38=K-36   55=U630   56=U517   57=U515

付属編成  101=U12   107=U66   117=U63   128=U64
129=S-04  131=E-59  132=U233  133=U39   138=U231
139=U218

E257系
181=NA-07 191=NC-31
 

5/5 午後~夕

 投稿者:尾久住人  投稿日:2022年 5月 6日(金)01時12分7秒
  15:34配信、行田熊谷間での架線に支障物の影響で高崎線運転見合わせ。再開は16:01頃。
1893E、1895E、845Mなどで運用変更があったようです。
18:42発生、茨城県南部を震央とする地震のため宇都宮線一時運転見合わせ。
速度規制のため3554M以下30分以上の遅延だったようです。

E231系・E233系コツ
基本編成  205=----->U-587 209=K-19  212=K-33  216=U619
217=K-12  221=U622        222=K-35  224=U525  225=K-11
226=K-05  229=K-38        230=K-24  230=K-24  233=K-21
235=E-15  237=E-13        243=K-26  244=U518  247=K-37
249=K-42  253=E-03

付属編成  304=S-07  305=E-62  308=S-19  311=----->U14
313=S-16  317=S-14  318=S-05  323=U226  327=U230
330=U227  334=U 8   335=S-15  339=E-71  340=S-10
343=S-27  345=E-61  346=E-72  347=E-55  350=S-29

E231系・E233系ヤマ
基本編成  11=U537   13=U504   16=U526   21=U519
23=U503   29=K-09   31=E-07   36=U620   38=U534
40=U540   42=U516   45=U501   48=U522   51=U521
52=U523

付属編成  111=U64   115=E-67  118=S-24  123=U-109
124=U61   127=U33   129=U45   130=E-59  134=U16
140=U-118 142=U-107 146=U31

尾久洗浄7#留置=U530

E257系
183=NA-07 193=NC-31

E261系
261=RS1
 

5/4 主に昼過ぎ

 投稿者:尾久住人  投稿日:2022年 5月 4日(水)21時48分31秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  206=K-29  210=K-07  212=K-23  221=U633
227=K-35  229=K-24  233=E-12  236=E-13  242=K-26
243=U518  246=K-37  247=K-17  249=K-30  253=E-10
254=K-16

付属編成  308=E-65  310=E-66  312=S-16  313=E-52
322=U226  323=S-03  324=S-27  326=U230  327=U58
330=E-58  339=U51   348=S-10  350=U67

E231系・E233系ヤマ
基本編成  03=U508   06=K-40   07=U-588  09=U-586
10=U537   12=U504   14=K-13   15=U620   19=U538
23=U629   24=U506   27=U539   28=K-09   29=U625
32=U535   37=U534   38=U512   42=U618   45=U628
46=U-590  47=U522   49=U529   50=K-27   51=U523
52=U520   54=U517   55=U515   57=U511   58=E-16

付属編成  103=U-113 106=S-28  109=U53   110=U64
112=U10   115=U63   116=S-20  117=S-24  122=S-33
123=U61   125=U33   128=U45   129=E-59  132=U57
135=U 6   137=U12   138=U55   139=U-118 140=E-56
143=U-115 146=U 2   147=E-57  149=U218

E257系
181=NA-12 191=NC-34
 

5/3 夕刻~夜

 投稿者:尾久住人  投稿日:2022年 5月 4日(水)00時18分47秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  205=K-29  206=E-08  209=K-07  211=K-23
217=K-15  218=U521  219=U523  221=K-31  222=U525
224=K-41  226=K-35  229=K-34  230=K-25  235=E-13
237=U514  238=U632  241=U622  243=K-22  244=K-18
248=K-30  249=K-05  251=E-03  253=K-16

付属編成  304=S-32  305=E-63  311=S-16  312=E-52
313=E-55  315=S-14  317=U225  318=S-02  321=E-71
323=S-27  328=U227  329=E-58  335=S-22  336=U-109
337=U61   339=S-25  340=E-73  342=S-21  343=E-61
345=U222  347=S-10  350=E-62

E231系・E233系ヤマ
基本編成  04=U-591  07=U536   11=U504   12=U624
16=K-08   21=U503   28=U625   29=E-07   30=U627
31=U535   35=U532   36=U534   38=U540   40=U516
42=E-06   45=U-590  46=U522   59=U-584

付属編成  104=U66   111=U10   112=E-60  115=S-20
116=S-24  126=U234  127=U45   129=U233  130=U39
134=U 6   139=E-56  140=U-107 141=U20   142=U-115
146=E-57  150=U35

尾久洗浄7#留置=U530
 

5/2

 投稿者:尾久住人  投稿日:2022年 5月 3日(火)15時14分58秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  204=K-29  207=K-41  213=U619  215=K-30
225=K-35  232=U631  234=E-03  240=U622  242=K-22
243=K-18  247=K-30

付属編成  304=E-63  309=S-14  320=E-71  322=S-27
323=E-51  327=U227  331=U 8   333=S-04  336=U61
339=U231
  346=S-10

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=K-26   07=U-586  14=K-14   17=U508
19=U509   20=U503   23=U541   44=U-590  45=U522
55=U511   57=U526

付属編成  101=U221  107=U53   114=S-20  115=S-24
131=U228  132=U-118 133=U 6   138=E-56  148=U16

E257系
181=NA-11 191=NC-32
 

5/1 12:40~

 投稿者:尾久住人  投稿日:2022年 5月 2日(月)02時14分32秒
編集済
  E231系・E233系コツ
基本編成  202=U531  203=K-29  204=----  205=K-19
206=K-41  207=K-07  208=K-33  209=K-23  210=E-09
211=K-34  212=E-13  213=----  214=K-36  215=----
216=U521  217=U523  218=U633  219=----  220=----
221=K-38  222=E-17  223=----  224=K-35  225=K-20
226=K-24  227=E-04  228=K-25  229=K-21  230=E-12
231=----  232=U525  233=E-03  234=----  235=U514
236=U632  237=K-10  238=K-32  239=----  240=U518
241=K-22  242=K-18  243=K-06  244=K-17  245=K-42
246=K-30  247=K-05  248=E-15  249=E-11  250=----
251=----  252=----  253=K-02  254=E-02  255=----

付属編成  302=S-16  303=E-63  304=S-19  305=E-65
306=----  307=E-73  308=S-14  309=----  310=E-52
311=E-55  312=S-12  313=S-23  314=----  315=----
316=----  317=S-31  318=S-13  319=----  320=----
321=S-27  322=E-51  323=S-29  324=S-26  325=S-01
326=U227  327=E-58  328=S-08  329=E-62  330=S-32
331=----  332=S-04  333=----  334=U-109 335=U61
336=U51   337=----  338=----  339=S-17  340=S-21
341=----  342=U222  343=S-18  344=S-11  345=S-10
346=S-34  347=U67   348=S-07  349=E-66  350=E-53
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=なし   03=K-40   04=U-588  05=U536
06=U-586  07=U537   08=----   09=U504   10=U624
11=K-13   12=U620   13=K-39   14=K-08   15=K-26
16=U508   17=----   18=U509   19=U503   20=----
21=U506   22=U541   23=U528   24=U539   25=K-09
26=U625   27=E-07   28=U627   29=U535   30=U510
31=U621   32=K-03   33=U532   34=----   35=U512
36=----   37=K-27   38=U516   39=----   40=E-06
41=----   42=U628   43=----   44=U522?  45=U626
46=U529   47=U513   48=U538   49=U-589  50=U630
51=U517   52=U515   53=U527   54=U511   55=E-16
56=U526   57=U-584  58=U507   59=U520

付属編成  101=なし  103=S-28  104=U220  105=U229
106=U53   107=----  108=----  109=U10   110=E-60
111=E-67  112=U63   113=----  114=S-24  115=S-30
116=U60   117=U 4   118=U235  119=U18   120=U234
121=----  122=U33   123=U37   124=U226  125=U221
126=E-59  127=----  128=U39   129=U57   130=U228
131=U-118 132=U 6   133=----  134=U12   135=U55
136=S-33  137=E-56  138=U223  139=U20   140=U224
141=U219  142=U31   143=U 2   144=E-57  145=----
146=U218  147=U16   148=U35   149=U-111 150=U-113

尾久洗浄7#留置=U530

E257系
151=----- 152=----- 153=----- 154=----- 155=-----
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=NA-12 182=----- 183=NA-11
191=NC-34 192=----- 193=NC-32

E261系
261=---   262=---

備考
 

4/30 主に18時台

 投稿者:尾久住人  投稿日:2022年 5月 1日(日)13時26分58秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  202=----  203=----  204=----  205=K-41
206=----  207=E-10  208=----  209=----  210=----
211=E-13  212=----  213=----  214=K-15  215=----
216=----  217=----  218=U619  219=----  220=----
221=E-17  222=K-22  223=----  224=----  225=----
226=----  227=----  228=----  229=E-12  230=----
231=----  232=----  233=----  234=----  235=----
236=K-10  237=----  238=----  239=----  240=----
241=K-18  242=K-06  243=K-17  244=----  245=K-30
246=----  247=E-15  248=----  249=E-03  250=----
251=----  252=----  253=E-02  254=----  255=----

付属編成  302=----  303=----  304=----  305=----
306=----  307=----  308=----  309=----  310=E-55
311=S-12  312=----  313=S-01  314=----  315=----
316=----  317=S-13  318=----  319=----  320=----
321=E-51  322=S-29  323=S-26  324=----  325=U227
326=----  327=S-08  328=----  329=S-32  330=----
331=----  332=S-22  333=----  334=----  335=----
336=U 8   337=----  338=----  339=S-21  340=S-27
341=----  342=----  343=----  344=----  345=----
346=----  347=----  348=----  349=----  350=E-72
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=なし   03=----   04=----   05=----
06=U537   07=U-587  08=----   09=U624   10=----
11=----   12=K-39   13=----   14=----   15=----
16=----   17=----   18=----   19=U629   20=----
21=U541   22=U528   23=U539   24=----   25=----
26=----   27=----   28=----   29=----   30=----
31=----   32=----   33=----   34=----   35=----
36=----   37=----   38=----   39=----   40=U501
41=----   42=----   43=----   44=U626   45=----
46=----   47=----   48=----   49=U519   50=----
51=U515   52=----   53=----   54=----   55=----
56=----   57=U507   58=----   59=----

付属編成  101=なし  103=----  104-----  105=----
106=U64   107=----  108=----  109=E-60  110=----
111=----  112=S-20  113=----  114=S-30  115=----
116=----  117=----  118=----  119=----  120=----
121=----  122=----  123=U226  124=----  125=----
126=----  127=----  128=----  129=----  130=----
131=----  132=U-115 133=----  134=U55   135=----
136=----  137=----  138=----  139=----  140=----
141=----  142=----  143=----  144=----  145=----
146=----  147=----  148=U-111 149=----  150=----

尾久洗浄7#留置=U530

E257系
151=----- 152=----- 153=----- 154=----- 155=-----
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=----- 182=----- 183=-----
191=----- 192=----- 193=-----

E261系
261=---   262=---

備考
 

4/29 追加 夜

 投稿者:尾久住人  投稿日:2022年 4月30日(土)16時43分21秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  202=----  203=K-30  204=----  205=----
206=E-10  207=----  208=E-09  209=E-11  210=E-13
211=----  212=----  213=----  214=----  215=E-08
216=----  217=----  218=----  219=K-38  220=----
221=----  222=----  223=----  224=K-24  225=K-21
226=E-01
  227=E-04  228=----  229=----  230=----
231=K-42  232=----  233=----  234=----  235=K-10
236=----  237=U622  238=----  239=----  240=----
241=----  242=----  243=----  244=----  245=----
246=E-15  247=K-34  248=E-03  249=----  250=----
251=K-02  252=E-02  253=----  254=----  255=----

付属編成  302=----  303=E-65  304=----  305=----
306=S-14  307=----  308=----  309=----  310=----
311=----  312=S-01  313=----  314=----  315=S-31
316=S-13  317=----  318=S-03  319=----  320=----
321=----  322=----  323=----  324=S-25  325=----
326=S-08  327=S-11  328=S-32  329=----  330=----
331=----  332=----  333=U61   334=----  335=----
336=----  337=S-17  338=----  339=----  340=----
341=----  342=----  343=E-54  344=S-27  345=U67
346=U227  347=S-10  348=S-07  349=----  350=----
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=----   03=----   04=U-586  05=----
06=----   07=----   08=----   09=----   10=----
11=K-39   12=----   13=U508   14=K-09   15=----
16=----   17=----   18=----   19=----   20=----
21=----   22=----   23=----   24=----   25=----
26=U627   27=----   28=U510   29=U621   30=K-03
31=----   32=U534   33=U512   34=U540   35=K-27
36=----   37=----   38=----   39=----   40=U628
41=----   42=U522   43=----   44=----   45=U513
46=U538
   47=U-589  48=U519   49=----   50=----
51=----   52=U511   53=----   54=U526   55=U-584
56=U507   57=----   58=----   59=U626

付属編成  101=----  103=----  104=U53   105=----
106=----  107=----  108=----  109=----  110=----
111=S-20  112=----  113=----  114=----  115=U 4
116=U235  117=U228
  118=----  119=----  120=U33
121=----  122=----  123=----  124=U219  125=----
126=U39   127=----  128=----  129=----  130=----
131=U-115 132=----  133=----  134=----  135=E-56
136=----  137=E-59  138=U55   139=U20   140=U31
141=U 2   142=----  143=U232  144=U218  145=----
146=U35   147=----  148=----  149=----  150=S-30

尾久洗浄7#留置=U530

E257系
151=NA-10 152=NA-08 153=----- 154=----- 155=NA-06
156=NA-01 157=----- 158=NA-09 159=NA-04
181=----- 182=----- 183=NA-07
191=----- 192=----- 193=NC-31

※155は踊り子59号、158は踊り子54号への充当を確認

E261系
261=RS2   262=---

備考
 

4/28

 投稿者:尾久住人  投稿日:2022年 4月30日(土)16時36分2秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  216=U619  217=K-37  218=U529  241=K-17
252=K-11

付属編成  316=E-71  321=S-26  335=U230  336=U222

E231系・E233系ヤマ
基本編成  04=U537   09=U620   48=U517   55=U507
58=U626

付属編成  104=U64   109=U63   138=U20   149=S-30

尾久洗浄7#留置=U530

E257系
181=NA-12 191=NC-34
 

4/27追加

 投稿者:尾久住人  投稿日:2022年 4月30日(土)16時32分13秒
  20:56頃、宮原上尾間で人身事故。救出活動が難航し運転再開は23:10頃。
上野東京ライン高崎線系統は直通運転終日中止。当該は1928Eの模様。

E231系・E233系コツ
基本編成  202=K-02  203=----  204=E-10  205=----
206=----  207=----  208=----  209=----  210=----
211=----  212=----  213=----  214=----  215=----
216=----  217=----  218=----  219=----  220=----
221=----  222=----  223=----  224=----  225=E-04
226=----  227=----  228=----  229=----  230=K-28
231=----  232=----  233=----  234=K-38  235=----
236=----  237=----  238=----  239=----  240=K-10
241=----  242=K-31  243=----  244=----  245=----
246=----  247=K-16  248=----  249=----  250=U626
251=----  252=----  253=----  254=----  255=----
256=----

付属編成  302=E-60  303=----  304=S-14  305=E-74
306=----  307=----  308=----  309=S-17  310=----
311=----  312=----  313=----  314=S-30  315=----
316=----  317=----  318=----  319=----  320=E-67
321=----  322=----  323=----  324=----  325=----
326=----  327=E-52  328=----  329=----  330=----
331=----  332=----  333=----  334=----  335=----
336=----  337=----  338=----  339=----  340=----
341=----  342=----  343=----  344=----  345=----
346=S-07  347=----  348=----  349=----  350=----
351=----  352=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=U524   03=----   04=----   05=----
06=----   07=K-36   08=----   09=----   10=K-08
11=----   12=----   13=----   14=U509   15=----
16=----   17=U-590  18=----   19=----   20=U539
21=----   22=----   23=----   24=----   25=----
26=----   27=----   28=----   29=U532   30=----
31=----   32=----   33=----   34=----   35=----
36=----   37=U501   38=----   39=---- 40=----
41=----   42=----   43=----   44=----   45=----
46=----   47=----   48=----   49=---- 50=----
51=----   52=----   53=----   54=----   55=U520
56=----   57=U507   58=----   59=---- 60=----
61=----   62=----

付属編成  101=U229  103=----  104=----  105=----
106=----  107=S-08  108=----  109=----  110=S-24
111=----  112=----  113=----  114=----  115=----
116=----  117=----  118=----  119=----  120=----
121=----  122=----  123=----  124=U39   125=----
126=----  127=----  128=U 6 129=----  130=----
131=U224  132=U69   133=E-56  134=----  135=----
136=----  137=----  138=U31   139=----  140=E-57
141=----  142=----  143=----  144=----  145=----
146=----  147=----  148=----  149=----  150=----

E257系
151=----- 152=----- 153=----- 154=-----  155=-----
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=NA-07 182=----- 183=-----
191=NC-31 192=----- 193=-----

E261系
261=---   262=---

備考
 

4/25~4/26

 投稿者:尾久住人  投稿日:2022年 4月30日(土)16時25分57秒
  4/25

E231系・E233系コツ
基本編成  202=K-40  204=E-05  216=E-17  222=K-12
223=E-04
  225=E-15  229=K-22  233=E-16  234=K-28
240=K-31  242=K-42  243=K-34

付属編成  302=S-28  304=S-01  308=E-65  309=S-03
320=S-25  322=S-22  323=S-11  334=S-21  340=S-03
341=E-64
  346=S-05  350=S-13

E231系・E233系ヤマ
基本編成  04=U619   07=U624   14=U527   17=U630
20=U625   41=U513   47=U524   51=U-584  52=U518
55=U507   57=U628

付属編成  101=U64   107=U227  123=U220  131=E-56
132=U223  133=U20   135=U67   138=E-57  145=U66
148=U18


尾久着発21#留置=U506

E257系
152=NA-01
181=NA-12 191=NC-33


4/26
行田吹上間での異音の確認の影響で高崎線系統遅延(20:39配信)
1945Eが30分以上の遅延。上野東京ライン高崎線系統は直通運転終日中止でした。

E231系・E233系コツ
基本編成  204=K-23  210=K-10  212=E-08  214=K-15
220=K-39  224=E-04  226=U631  230=K-22  236=U531
239=K-13  246=U-588 247=U632


付属編成  305=S-01  319=E-67  322=S-19  324=S-11
326=U16   327=S-04
  330=U61   332=S-18  343=E-53
345=S-07  347=U58

E231系・E233系ヤマ
基本編成  10=U508   20=U523   34=U618   37=U629
51=U512   55=U-591

付属編成  110=U-107 123=U39   128=U-115 133=U223
138=U 2

尾久着発21#留置=U506

E257系
181=NA-11 191=NC-32
 

4/24 13:00~夜

 投稿者:尾久住人  投稿日:2022年 4月30日(土)00時00分55秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  202=----  203=E-05  204=----       205=E-10
206=K-41  207=E-11  208=K-30  209=----       210=E-08
211=K-01  212=E-09  213=----  214=K-05       215=----
216=K-08  217=----  218=K-39  219=----->K-08 220=K-02
221=K-12  222=E-04  223=----  224=----       225=K-24
226=K-20  227=K-25  228=----  229=U622       230=K-19
231=----  232=E-16  233=K-28  234=----       235=K-18
236=K-09  237=K-03  238=----  239=----       240=K-26
241=----  242=K-34  243=E-03  244=K-10       245=U632
246=E-01  247=U626  248=K-36  249=E-12       250=----
251=K-29  252=----  253=----  254=K-13       255=----

付属編成  302=----  303=S-01  304=S-09  305=E-63
306=----  307=E-65  308=S-03  309=----  310=S-10
311=S-30  312=U16   313=E-72  314=----  315=E-51
316=----  317=----  318=E-62  319=----  320=S-19
321=----  322=S-11  323=S-32  324=S-34  325=S-04
326=S-12  327=S-23  328=U61   329=S-16  330=E-66
331=----  332=E-54  333=----  334=S-26  335=----
336=E-73  337=S-14  338=E-60  339=S-06  340=E-64
341=----  342=----  343=----  344=S-27  345=----
346=S-02  347=S-20  348=S-15  349=----  350=E-67
351=----
※219の変更は2857Yで確認

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=なし   03=U619   04=U633   05=U620
06=U624   07=U505   08=U508   09=K-37   10=U529
11=U509   12=U536   13=U527   14=U501   15=U541
16-----   17=----   18=U523   19=U625   20=E-07
21=----   22=U535   23=U510   24=U621   25=U631
26=----   27=U534   28=U526   29=U623   30=----
31=----   32=U618   33=----   34=U-590  35=U629
36=----   37=U522   38=U515   39=U-586  40=U513
41=----   42=U-589  43=----   44=U517   45=U503
46=U524   47=U511   48=U512   49=U539   50=U-584
51=U518   52=U521   53=U-591  54=U507   55=U520
56=----   57=K-16   58=K-06   59=K-35

付属編成  101=なし  103=U 8   104=U51   105=U63
106=U227  107=----  108=U-107 109=U230  110=U222
111=U235  112=U228  113=----  114=U231  115=U33
116=U37   117=S-33  118=U221  119=U219  120=----
121=----  122=U220  123=U226  124=U 6   125=U-118
126=U-115 127=----  128=U224  129=U69   130=----
131=----  132=U20   133=U55   134=----  135=U225
136=U 2   137=E-57  138=U58   139=E-59  140=U45
141=----  142=----  143=U-113 144=----  145=U57
146=U31   147=U18   148=E-52  149=U53   150=U64

尾久洗浄7#留置=U530
尾久着発21#留置=U506

E257系
151=----- 152=----- 153=----- 154=-----  155=-----
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=----- 182=----- 183=NA-12
191=----- 192=----- 193=NC-33

E261系
261=RS1   262=---

備考
9052M=OM-53(あしかが大藤まつり2号)
9054M=OM-54(あしかが大藤まつり4号)
 

4/29

 投稿者:nagarin  投稿日:2022年 4月29日(金)23時05分11秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  202=----  203=K-30  204=----  205=----
206=----  207=----  208=----  209=E-11  210=----
211=----  212=----  213=----  214=----  215=----
216=----  217=----  218=----  219=K-38  220=----
221=----  222=----  223=----  224=K-24  225=----
226=----  227=E-04  228=----  229=----  230=----
231=K-42  232=----  233=----  234=----  235=----
236=----  237=U622  238=----  239=----  240=----
241=----  242=----  243=----  244=----  245=----
246=----  247=----  248=E-03  249=----  250=----
251=----  252=E-02  253=----  254=----  255=----

付属編成  302=----  303=E-65  304=----  305=----
306=----  307=----  308=----  309=----  310=----
311=----  312=----  313=----  314=----  315=----
316=S-13  317=----  318=S-03  319=----  320=----
321=----  322=----  323=----  324=----  325=----
326=----  327=----  328=S-32  329=----  330=----
331=----  332=----  333=----  334=----  335=----
336=----  337=S-17  338=----  339=----  340=----
341=----  342=----  343=E-54  344=----  345=U67
346=----  347=----  348=----  349=----  350=----
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=----   03=----   04=----   05=----
06=----   07=----   08=----   09=----   10=----
11=----   12=----   13=----   14=K-09   15=----
16=----   17=----   18=----   19=----   20=----
21=----   22=----   23=----   24=----   25=----
26=----   27=----   28=----   29=U621   30=----
31=----   32=U534   33=----   34=----   35=----
36=----   37=----   38=----   39=----   40=U628
41=----   42=U522   43=----   44=----   45=----
46=----   47=U-589  48=U519   49=----   50=----
51=----   52=----   53=----   54=U526   55=U-584
56=----   57=----   58=----   59=----

付属編成  101=---   103=---   104=---   105=---
106=---   107=---   108=---   109=---   110=---
111=---   112=---   113=---   114=---   115=---
116=---   117=---   118=---   119=---   120=---
121=---   122=---   123=---   124=---   125=---
126=---   127=---   128=---   129=---   130=---
131=---   132=---   133=---   134=---   135=E-56
136=---   137=E-59  138=U55   139=---   140=U31
141=---   142=---   143=U232  144=---   145=---
146=U35   147=---   148=---   149=---   150=---

E257系
151=NA-10 152=NA-08 153=----- 154=----- 155=NA-06
156=NA-01 157=----- 158=NA-09 159=-----
181=----- 182=----- 183=NA-07
191=----- 192=----- 193=NC-31

※155は踊り子59号、158は踊り子54号への充当を確認

E261系
261=RS2   262=---

備考
 

4/27

 投稿者:nobu  投稿日:2022年 4月29日(金)17時06分34秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  202=----  203=----  204=E-10  205=----
206=----  207=----  208=----  209=----  210=----
211=----  212=----  213=----  214=----  215=----
216=----  217=----  218=----  219=----  220=----
221=----  222=----  223=----  224=----  225=----
226=----  227=----  228=----  229=----  230=K-28
231=----  232=----  233=----  234=----  235=----
236=----  237=----  238=----  239=----  240=----
241=----  242=----  243=----  244=----  245=----
246=----  247=----  248=----  249=----  250=U626
251=----  252=----  253=----  254=----  255=----
256=----

付属編成  302=----  303=----  304=S-14  305=E-74
306=----  307=----  308=----  309=----  310=----
311=----  312=----  313=----  314=S-30  315=----
316=----  317=----  318=----  319=----  320=----
321=----  322=----  323=----  324=----  325=----
326=----  327=----  328=----  329=----  330=----
331=----  332=----  333=----  334=----  335=----
336=----  337=----  338=----  339=----  340=----
341=----  342=----  343=----  344=----  345=----
346=----  347=----  348=----  349=----  350=----
351=----  352=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=----   03=----   04=----   05=----
06=----   07=----   08=----   09=----   10=K-08
11=----   12=----   13=----   14=U509   15=----
16=----   17=----   18=----   19=----   20=----
21=----   22=----   23=----   24=----   25=----
26=----   27=----   28=----   29=U532   30=----
31=----   32=----   33=----   34=----   35=----
36=----   37=----   38=----   39=---- 40=----
41=----   42=----   43=----   44=----   45=----
46=----   47=----   48=----   49=---- 50=----
51=----   52=----   53=----   54=----   55=----
56=----   57=----   58=----   59=---- 60=----
61=----   62=----

付属編成  101=---   103=---   104=---   105=---
106=---   107=---   108=---   109=---   110=S-24
111=---   112=---   113=---   114=---   115=---
116=---   117=---   118=---   119=---   120=---
121=---   122=---   123=---   124=U39   125=---
126=---   127=---   128=--- 129=---   130=---
131=---   132=U69   133=---   134=---   135=---
136=---   137=---   138=---   139=---   140=E-57
141=---   142=---   143=---   144=---   145=---
146=---   147=---   148=---   149=---   150=---

E257系
151=----- 152=----- 153=----- 154=-----  155=-----
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=----- 182=----- 183=-----
191=----- 192=----- 193=-----

E261系
261=----  262=----

備考
 

4/23 追加

 投稿者:尾久住人  投稿日:2022年 4月29日(金)16時52分54秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  202=----  203=K-07  204=E-10  205=----
206=----  207=K-30  208=----  209=E-08  210=----
211=E-09  212=----  213=----  214=----  215=----
216=K-11  217=----  218=U531  219=K-02  220=K-12
221=E-04  222=K-42  223=----  224=K-24  225=K-23
226=K-25  227=K-22  228=U622  229=K-19  230=K-38
231=----  232=K-28  233=----  234=----  235=K-09
236=----  237=K-33  238=K-31  239=----  240=U540
241=K-34  242=E-03  243=K-10  244=U632  245=E-01
246=----  247=K-36  248=E-12  249=----  250=----
251=----  252=U-588 253=K-13  254=----  255=----

付属編成  302=----  303=S-05  304=E-63  305=S-17
306=----  307=S-03  308=S-24  309=----  310=----
311=----  312=----  313=S-08  314=----  315=----
316=S-29  317=E-62  318=S-25  319=----  320=E-53
321=S-11  322=S-32  323=S-34  324=----  325=S-12
326=----  327=U61   328=S-16  329=E-66  330=S-09
331=----  332=----  333=----  334=E-61  335=----
336=E-55  337=E-60  338=S-06  339=E-64  340=S-22
341=----  342=S-07  343=S-27  344=----  345=S-02
346=E-74  347=S-15  348=S-13  349=E-67  350=S-18
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=なし   03=----   04=----   05=U541
06=U505   07=----   08=----   09=U529   10=----
11=----   12=U527   13=U501   14=U541   15=U630
16=----   17=----   18=----   19=E-07   20=----
21=U535   22=----   23=U621   24=----   25=U532
26=----   27=U626   28=U623   29=U514   30=----
31=----   32=----   33=----   34=U629   35=U525
36=U522   37=U515   38=U-586  39=U513 40=----
41=U-589  42=U537   43=U517   44=----   45=----
46=----   47=----   48=U539   49=U626 50=U518
51=U521   52=----   53=U507   54=----   55=U628
56=K-16   57=K-06   58=----   59=----

付属編成  101=なし  103=----  104=----  105=U 2
106=U 4   107=----  108=----  109=U222  110=----
111=----  112=U234  113=----  114=----  115=U37
116=----  117=----  118=U219  119=U232  120=----
121=----  122=U226  123=U 6   124=S-18  125=U-115
126=U12   127=U224  128=U69 129=E-56  130=----
131=----  132=U55   133=----  134=U225  135=U 2
136=E-57  137=----  138=E-59  139=U45   140=U233
141=----  142=----  143=----  144=----  145=U31
146=U18   147=E-52  148=----  149=----  150=----

尾久洗浄7#留置=U530
尾久着発21#留置=U506


E257系
151=----- 152=NA-09 153=----- 154=-----  155=-----
156=NA-02 157=NA-03 158=----- 159=-----
181=NA-11 182=----- 183=NA-06
191=NC-32 192=----- 193=NC-34

E261系
261=RS1   262=RS2

備考
9054M=OM-54(あしかが大藤まつり4号)
E259系
2022M=Ne005
2039M=Ne020
 

4/21~4/22

 投稿者:尾久住人  投稿日:2022年 4月29日(金)16時27分18秒
  4/21

E231系・E233系コツ
基本編成  204=E-11  225=K-22  229=E-16  233=U626
234=E-17  242=U632  245=K-36

付属編成  304=E-65  309=U58   320=S-32  322=S-04
325=U61   346=S-13  350=S-14

E231系・E233系ヤマ
基本編成  03=U624   07=U529   17=U619   20=U510
29=U618   34=U522   39=U-589  52=U520   55=K-06
57=U-584  58=U625

付属編成  101=U51   103=U227  107=U222  131=U67
132=U229  133=U 2   135=S-09  138=S-16  140=U-113
148=S-23  149=U218

E257系
152=NA-04
181=NA-06 191=NC-34


4/22

E231系・E233系コツ
基本編成  202=K-07  206=K-30  216=K-39  221=K-42
222=K-09  223=U531  224=K-23
  225=E-02  229=K-38
233=E-05  243=U632
  247=E-12  251=U-588

付属編成  302=S-05  308=S-01  310=U16   312=S-08
315=S-29  323=S-04  327=S-16  334=E-73  340=S-30
341=S-07  345=E-74
  346=E-60  350=S-28

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=U619   13=U541   23=U631   35=U522
41=U537
   44=U504   51=U-591  52=U507   57=K-35

付属編成  101=U 8   113=U33   114=U55   123=U-118
126=U224  135=E-57  145=U18   148=U64


尾久洗浄7#留置=U530

E257系
153=NA-04
181=NA-12 191=NC-33
 

4/23追加

 投稿者:nagarin  投稿日:2022年 4月25日(月)10時42分56秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  202=----  203=K-07  204=----  205=----
206=----  207=----  208=----  209=E-08  210=----
211=E-09
  212=----  213=----  214=----  215=----
216=K-11  217=----  218=----  219=K-02  220=K-12
221=----  222=K-42  223=----  224=----  225=K-23
226=----  227=K-22  228=U622  229=K-19
  230=K-38
231=----  232=K-28  233=----  234=----  235=K-09
236=----  237=----  238=K-31  239=----  240=U540
241=----  242=E-03  243=----  244=U632  245=E-01
246=----  247=K-36  248=E-12  249=----  250=----
251=----  252=U-588 253=K-13  254=----  255=----

付属編成  302=----  303=S-05  304=E-63  305=S-17
306=----  307=S-03  308=----  309=----  310=----
311=----  312=----  313=----  314=----  315=----
316=S-29  317=E-62  318=----  319=----  320=E-53
321=----  322=S-32  323=----  324=----  325=S-12
326=----  327=U61   328=S-16  329=E-66
  330=----
331=----  332=----  333=----  334=E-61  335=----
336=----  337=E-60  338=S-06  339=----  340=S-22
341=----  342=S-07  343=S-27
  344=----  345=----
346=E-74  347=----  348=S-13  349=E-67  350=S-18
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=なし   03=----   04=----   05=U541
06=U505   07=----   08=----   09=U529   10=----
11=----   12=U527   13=U501   14=U541   15=U630
16=----   17=----   18=----   19=E-07   20=----
21=U535   22=----   23=----   24=----   25=----
26=----   27=U626   28=U623   29=U514   30=----
31=----   32=----   33=----   34=U629   35=U525
36=U522   37=U515   38=U-586  39=U513
 40=----
41=----   42=U537   43=----   44=----   45=----
46=----   47=----   48=U539   49=U626 50=U518
51=U521   52=----   53=U507   54=----   55=U628
56=K-16   57=K-06   58=----   59=----

付属編成  101=なし  103=---   104=---   105=U 2
106=U 4   107=---   108=---   109=U222  110=---
111=---   112=U234  113=---   114=---   115=---
116=---   117=---   118=U219  119=---   120=---
121=---   122=---   123=U 6   124=---   125=U-115
126=U12   127=U224  128=U69 129=E-56
  130=---
131=---   132=U55   133=---   134=U225  135=U 2
136=E-57
  137=---   138=E-59  139=U45   140=U233
141=---   142=---   143=---   144=---   145=U31
146=U18
   147=E-52  148=---   149=---   150=---

E257系
151=----- 152=NA-09 153=----- 154=-----  155=-----
156=NA-02 157=NA-03 158=----- 159=-----
181=NA-11 182=----- 183=NA-06
191=NC-32
192=----- 193=NC-34

E261系
261=RS1   262=RS2

備考
9054M=OM-54(あしかが大藤まつり4号)
E259系
2022M=Ne005
2039M=Ne020
 

本日の見たまま

 投稿者:2699  投稿日:2022年 4月24日(日)09時12分19秒
  こんにちは、2699です。

246:E-01

さいたま新都心7:39発上野東京ライン~宇都宮線普通宇都宮行をさいたま新都心ライブカメラにて確認
 

4/23

 投稿者:nobu  投稿日:2022年 4月23日(土)23時37分19秒
  E231系・E233系コツ
基本編成  202=----  203=----  204=----  205=----
206=----  207=----  208=----  209=----  210=----
211=----  212=----  213=----  214=----  215=----
216=----  217=----  218=----  219=----  220=K-12
221=----  222=----  223=----  224=----  225=----
226=----  227=----  228=----  229=----  230=K-38
231=----  232=K-02  233=----  234=----  235=----
236=----  237=----  238=----  239=----  240=U540
241=----  242=----  243=----  244=----  245=----
246=----  247=----  248=----  249=----  250=----
251=----  252=----  253=K-13  254=----  255=----

付属編成  302=----  303=----  304=----  305=S-17
306=----  307=E-60  308=----  309=----  310=----
311=----  312=----  313=----  314=----  315=----
316=----  317=E-62  318=----  319=----  320=E-53
321=----  322=----  323=----  324=----  325=----
326=----  327=----  328=----  329=----  330=----
331=----  332=----  333=----  334=----  335=----
336=----  337=----  338=S-06  339=----  340=----
341=----  342=----  343=----  344=----  345=----
346=----  347=----  348=----  349=----  350=----
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成  01=なし   03=----   04=----   05=U541
06=----   07=----   08=----   09=----   10=----
11=----   12=U527   13=----   14=----   15=----
16=----   17=----   18=----   19=----   20=----
21=----   22=----   23=----   24=----   25=----
26=----   27=U626   28=----   29=----   30=----
31=----   32=----   33=----   34=----   35=----
36=----   37=----   38=----   39=---- 40=----
41=----   42=----   43=----   44=----   45=----
46=----   47=----   48=----   49=---- 50=U518
51=----   52=----   53=----   54=----   55=U628
56=----   57=----   58=----   59=----

付属編成  101=なし  103=---   104=---   105=U 2
106=---   107=---   108=---   109=---   110=---
111=---   112=U234  113=---   114=---   115=---
116=---   117=---   118=---   119=---   120=---
121=---   122=---   123=---   124=---   125=---
126=---   127=---   128=--- 129=---   130=---
131=---   132=---   133=---   134=---   135=---
136=---   137=---   138=E-59  139=---   140=---
141=---   142=---   143=---   144=---   145=---
146=---   147=E-52  148=---   149=---   150=---

E257系
151=----- 152=----- 153=----- 154=-----  155=-----
156=----- 157=NA-03 158=----- 159=-----
181=----- 182=----- 183=-----
191=----- 192=----- 193=-----

E261系
261=----  262=----

備考
E259系
2022M=Ne005
2039M=Ne020
 

レンタル掲示板
/600